Servicii


    În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 85∕2014 societatea noastră beneficiază de concursul unei echipe cu o vastă experienţă în domeniul insolvenţei, expertizei contabile, precum şi al unor specialişti în dreptul civil, comercial, financiar-fiscal, cu o temeinică pregătire teoretică şi practică.


    De asemenea, societatea noastră dispune de logistica necesară desfăşurării activităţilor pe care le presupune procedura insolvenţei, precum şi de timpul necesar gestionării în condiţii optime a prezentei proceduri. 


     În acest sens societatea noastră oferă următoarele servicii:


-    Prestarea serviciilor de management în reorganizarea şi lichidarea societăţilor comerciale;


-    Efectuarea cu eficienţă şi profesionalism a operaţiunilor pe care le presupune declanşarea procedurii insolvenţei;


-    Respectarea riguroasă a termenelor şi etapelor procedurale prevăzute de lege;


-    Realizarea cu profesionalism a unei analize a situaţiei economice a societăţii şi în baza acesteia, întocmirea rapoartelor prevăzute de lege;


-    Conducerea activităţii societăţii debitoare în perioada de observaţie sau de reorganizare;


-    Introducerea de acţiuni pentru anularea unor acte frauduloase ale debitorului;


-    Maximizarea valorii activelor societăţii aflate în insolvenţă în vederea acoperirii creanţelor deţinute de către creditorii societăţii;


-    Întocmirea unui plan de reorganizare şi supravegherea realizării acestuia, precum şi a unui plan de lichidare;


-    Seriozitate, corectitudine şi legalitate pe toată durata acestei proceduri.